Janja's bouw

English Netherlands
...

Zuinigheid:

Lage aanschafkosten

Maximaal energetisch rendement (99%)

Te verwaarlozen onderhoudskosten

Lange levensduur

Besparing aan woonruimte 10%

Wij bieden U:

Een bijzonder gevoel van welbehagen

Veiligheid

Uiterste hygiëne

Geheel of gedeeltelijk verwarmen wij:

Woonruimten

Bedrijfsgebouwen en mobiele eenheden

Oppervlakten buitenshuis

Mogelijke uitvoeringen:

Vloer

Muur (plafond)

Combinatie

Bevestiging van de warmtebanden:

Onder de harde vloer

Bovenop de harde vloer

Op de bestaande vloerbedekking of wandbekleding

Aansluiting:

Op het elektriciteitsnet

Rechtstreeks op een alternatieve energiebron

Op een accumulator

U hebt niet nodig:

Schoorsteen

Stookplaats

Olietank

Zonder:

Negatieve invloed op Uw bloedvaten

Negatieve invloed op de vloerbedekking

Rondvliegende stofdeeltjes en andere allergene

Geluidshinder en hinderlijke luchtjes

Reguleren van de warmte in elke ruimte afzonderlijk

Gelijkmatige en uitgebalanceere warmte afgifte

Een ideaal temperatuur profiel

Acceptabel vanuit het oogpunt van binnenhuisinrichting

Veroorzaakt geen lawaai, reukstoffen, rondvliegende stofdeeltjes, nosh voor het lichaam onaanvaardbare oppervlakte temperaturen

Verwarmen met veilige en energiesparende 12V

Kosten van eerste aanschaf

De aanschafkosten zijn minimaal, aangezien het systeem geen schoorsteen, stookgat of olietank nodig heeft. De besparing aan woonoppervlakte bedraagt 10%.

Energie rendement

Het rendement aan warmte energie is maximaal (99%), het systeem onderhoudt steeds de juiste temperastuur, en werkt volgens een uiterst laag temperatuur regime. Het reageert onmiddellijk op elk reguleren.

prijs van de energiebron

Elektriciteit is niet de goedkoopste energiebron (de prijs ligt ergens tussen de prijs van aardgas en stookolie in), de voordelen zijn echter: een hoog rendement, betrouwbare leverbaarheid en elegant gebruik: geen herrie, vuil of vieze luchtjes.

Vaste onderhoudskosten

Het systeem behoeft geen regelmatig onderhoud, u bespaart zich derhalve de jaarlijkse onderhoudskosten van een verwarmingsketel, schoorsteen, olietank en verwarmingselementen.

Bijzondere onderhoudskosten

Het systeem werkt eenvoudig en betrouwbaar, zelden zult U reparaties nodig hebben en deze zijn dan niet duur.

Levensduur

De verwachte levensduur van de transformators is ruim 50 jaar en die van de warmtebanden zelfs meer dan 100 jaar.

De inigszins hogere prijs van de energiebron wordt door de spaarzame werking van het systeem dubbel en dwars vergoed.

Het systeem bestaat uit verwarmingselementen, een elektronisch aggregaat en een thermostaat. De verwarmingselementen zijn opgebouwd uit geplastificeerde aluminium banden, die een breedte hebben van 6-20 cm en een dikte van 0,5mm. Zij worden binnen of buiten aangebracht, op vloeren of muren.

JanjaBouw
VISITORS -

Contact

Amsterdam Netherlands

0031 6 34 84 50 22
0031 6 83 20 88 32
office@janjasbouw.nl


Copyright © www.janjasbouw.nl All Rights Reserverd.